MB66

MB66 Khởi đầu vào năm 2013 với tên gọi ban đầu là Mocbai, qua rất nhiều thăng trầm biến đổi, Mộc Bài đã được đổi tên thành MB66 vào năm 2023, đánh dấu mốc 10 triệu thành viên tham gia.