789bet

Vào năm 2023 vừa qua, hai bên đã cùng nhau ký kết hợp đồng quan trọng. Cái bắt tay hợp tác này đã đánh dấu vai trò của nhà cái là một trong những thành viên cốt lõi trong liên minh OKVIP lớn mạnh.

Mọi sự phát triển của 789BET đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn OKVIP và ngược lại. Đặc biệt, OKVIP cùng với các công ty thành viên sẽ hết sức hỗ trợ trong việc mang lại sản phẩm chất lượng và tăng số lượng khách hàng cho nhà cái.